Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Himmerlands Lærerkreds' sagsbehandlere / kredsstyrelsesmedlemmer på tlf. 9862-5001 mhp. telefonisk rådgivning eller træffe aftale om et møde.

Du kan - under hensyntagen til mødeaktivitet - telefonisk træffe sagsbehandlerne / kredsstyrelsesmedlemmerne på kredskontoret på følgende tidspunkter:

 

Morten Kamstrup

mandag - torsdag kl. 9.30 - 15 og fre kl. 9.30 - 13

Mette Bertel

mandag - torsdag kl. 9.30 - 15 og fre kl. 9.30 - 13

Dennis M. Thomsen

mandag, tirsdag og torsdag kl. 9.30 - 15 og fre kl. 9.30 - 13

Anne-Mette Højgaard

mandag og torsdag kl. 9.30 - 15