Om kredsen Vedtægter

Kredsvedtægter

Vedtægterne danner baggrund for kredsens juridiske grundlag. De kan kun ændres ved generalforsamlingsbeslutning.